Drømmen om en kulturarena på Nordstrand oppsto lenge før bydelsadministrasjonen besluttet å flytte til Lambertseter, og eierne av Ekebergveien 243 startet arbeidet med å finne nye leietakere til huset. Musikk-, danse- og kulturmiljøer har lenge jaktet på egnede lokaler - og konstatert at de ikke finnes på Nordstrand. Ennå.

Så da ryktet kom om at huset i Ekebergveien ville bli ledig, dette huset som har som formål å være til nytte for befolkingen, startet samtalene. Samtaler om hvor mye bra dette huset kunne gjøre for nærmiljøet i bydelen vår.

Vi snakket om hvordan Bydel Nordstrand mangler steder å være for mange barn og unge - og for generasjoner på tvers. - Nordstrand trenger en kulturarena, sa vi. - Og det gamle bydelshuset er perfekt for å huse det!

Det ble kaffekopper og morgenmøter på Sæter Torg. Det ble stadig flere med på laget. Vi bestemte oss for å samle de gode kreftene i et ideelt aksjeselskap, Nordstrand Kulturarena AS. Siden selskaper trenger aksjekapital for å kunne stiftes, spurte vi om noen kunne bidra med en tusenlapp - og vipps hadde vi 42 navn på lista. Med null forventning om fortjeneste og utbytte - men med desto sterkere engasjement for drømmen om en kulturarena på Nordstrand.

Så fortsatte ballen å rulle. Det ble idémøter og samtaler. Flere gode tanker og konkrete driftsplaner ble satt i system. Fantastiske skisser og tegninger for hvordan det kan se ut ble tryllet frem. En av pådriverne sa opp jobben for å kunne bruke alle dagene fremover til å jobbe for huset, skrive søknader om penger og snakke med folk som vil være med.

I juli 2021 inngikk Nordstrand Kulturarena en langsiktig leiekontrakt for huset, og har overtatt driften og utviklingen av det som nå er en kulturarena for bydelens befolkning. POPrommet har musikkskole for flere hundre elever, bydelen har ungdomsklubb i kjelleren og mer enn 40 ulike leietagere har sin virksomhet i huset, de aller fleste innen kultur, kunst og formidling.

Enda flere har kjøpt aksjer og mange bidrar med ideer, prosjekter, kompetanse, tips og midler for å være med på å bygge denne kulturarenaen i nærmiljøet vårt. Nordstrand har fått sin kulturarena - og det er mye som kan videreutvikles - stein på stein. Det gamle kontorbygget skal være verdens beste sted for kortreist sang, dans, musikk, kunst, litteratur, kreative verksteder, foreningsliv, spill og lek.