Drømmen om en kulturarena på Nordstrand oppsto lenge før bydelsadministrasjonen besluttet å flytte til Lambertseter, og eierne av Ekebergveien 243 startet arbeidet med å finne nye leietakere til huset. Musikk-, danse- og kulturmiljøer har lenge jaktet på egnede lokaler - og konstatert at de ikke finnes på Nordstrand. Ennå.

Så da ryktet kom om at huset i Ekebergveien ville bli ledig, dette huset som har som formål å være til nytte for befolkingen, startet samtalene. Samtaler om hvor mye bra dette huset kunne gjøre for nærmiljøet i bydelen vår.

Vi snakket om hvordan Bydel Nordstrand mangler steder å være for mange barn og unge - og for generasjoner på tvers. - Nordstrand trenger en kulturarena, sa vi. - Og det gamle bydelshuset er perfekt for å huse det!

Det ble kaffekopper og morgenmøter på Sæter Torg. Det ble stadig flere med på laget. Vi bestemte oss for å samle de gode kreftene i et ideelt aksjeselskap, Nordstrand Kulturarena AS. Siden selskaper trenger aksjekapital for å kunne stiftes, spurte vi om noen kunne bidra med en tusenlapp - og vipps hadde vi 42 navn på lista. Med null forventning om fortjeneste og utbytte - men med desto sterkere engasjement for drømmen om en kulturarena på Nordstrand.

Så fortsatte ballen å rulle. Det ble idémøter og samtaler. Flere gode tanker og konkrete driftsplaner ble satt i system. Fantastiske skisser og tegninger for hvordan det kan se ut ble tryllet frem. En av pådriverne sa opp jobben for å kunne bruke alle dagene fremover til å jobbe for huset, skrive søknader om penger og snakke med folk som vil være med.

Vi inviterer nå til tidenes spleiselag i bydelen. Et spleiselag for å kunne bygge om det gamle kontorbygget til verdens beste sted for kortreist sang, dans, musikk, kunst, litteratur, kreative verksteder, foreningsliv, spill og lek.